Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчання Системний аналіз Логічно-структурна схема спеціальності "Системний аналіз і управління"
Document Actions

Логічно-структурна схема спеціальності "Системний аналіз і управління"

Сем. / кред. Нормативні дисципліни та за вибором ВНЗ Дисципліни за вибором студентів
Гуманітарний блок дисциплін Блок професійної підготовки 1 блок 2 блок
1 / 30
Культурологія Українська_мова Іноземна_мова
Алгебра_та_геометрія Фізика Математичний_аналіз Дискретна_математика Програмування_та_алгоритмічні_мови Структури_даних_і_алгоритми
2 / 31,5
Фiлософiя_2 Iсторiя_України Іноземна_мова
Алгебра_та_геометрія Фізика Математичний_аналіз Дискретна_математика Програмування_та_алгоритмічні_мови
3 / 33,5
Екологія Іноземна_мова
Математичний_аналіз Теорія_автоматів_і_формальних_мов Теорія_ймовірностей_та_математична_статистика Математична_логіка_і_теорія_алгоритмів Теорія_програмування
Комп'ютерна_графіка
Кредити,_фінанси,_банки_та_банківська_справа
4 / 31,5
Фiлософiя_1 Іноземна_мова
Математичний_аналіз Диференційні_рівняння Теорія_ймовірностей_та_математична_статистика Чисельні_методи Алгоритми_і_аналіз_складності Архітектура_обчислювальних_систем
5 / 33,3
Психологiя Соцiологiя Іноземна_мова
Функціональний_аналіз Методи_оптимізації Чисельні_методи Об'єктно-орієнтоване_програмування Бази_даних_і_інформаційні_системи Архітектура_обчислювальних_систем
Рівняння_математичної_фізики
Мікро-_та_макроекономічні_системи
6 / 39,5
Економiчна_теорiя Безпека_життєдiяльностi_та_охорона_праці Іноземна_мова
Теорія_інформації_і_кодування Методи_оптимізації Випадкові_процеси Теорія_керування Бази_даних_і_інформаційні_системи Практика_(виробнича) Синергетичні_методи_аналізу
Теорія_ігор_та_дослідження_операцій
Фінансова_математика
7 / 37
Іноземна_мова
Основи_системного_аналізу Моделювання_складних_систем Теорія_керування Конфліктно-керовані_системи Операційні_системи Комп'ютерні_мережі
Випадкові_процеси Аналіз_часових_рядів
Статистичний_аналіз_економічних_процесів Основи_математичної_економіки
8 / 30,5
Правознавство Полiтологiя Економіка_і_організація_виробництва
Основи_системного_аналізу Системи_підтримки_прийняття_рішень Практика_(переддипломна) Дипломне_проектування
Системний_аналіз_стохастичних_розподілених_процесів
Основи_математичної_економіки