Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчання Подвійний диплом
Document Actions

Програма „Подвійний диплом”

Учасники програми:

1.    Національний технічний університет України «КПІ»

2.    Філія американського Університету Індіанаполіса (м. Афіни, Греція) .

З метою розвитку міжнародної мобільності студентів та підвищення якості освіти з 2009 року в межах НТУУ «КПІ» започатковано реалізацію програми «Подвійний диплом» спільно з провідним університетом США – University of Indianapolis.

Стратегічною ціллю міжнародного співробітництва «Національний технічний університет України «КПІ»– Університет Індіанаполісу в Афінах є інтегрування в світовий освітній та науковий простір шляхом адаптації системи освіти до загальноєвропейських стандартів вищої освіти, закріплених Болонською декларацією.


Довідка про Національний технічний університет України «КПІ»

Сьогодні НТУУ „КПІ” – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. На його базі функціонує 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро.

Навчальний процес проводять досвідчені викладачі та відомі вчені України, серед яких 10 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 260 професорів, докторів наук, 1249 доцентів, кандидатів наук.

НТУУ „КПІ” став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної Академії наук URAN, яка приєднана до Європейської освітньої мережі GEANT.

В університеті можна одержати дипломи, вчені ступені та кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра інженерії, магістра наук, кандидата наук (рівнозначно PhD), доктора наук.

В НТУУ „КПІ” здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень з таких пріоритетних напрямків:

 • сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії, матеріалознавства;
 • інформаційні мережі та інформаційні телекомунікаційні технології;
 • проблеми енергозбереження і розвиток енергозберігаючих технологій;
 • моніторинг і охорона навколишнього середовища;
 • ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;
 • космічні та авіаційні технології;
 • дослідження і використання людських ресурсів;
 • медична інженерія;
 • системний аналіз і прийняття рішень та ін.


В основу  підготовки фахівців у НТУУ „КПІ” покладені наступні принципи:

1. Орієнтація навчального процесу на підготовку професійно компетентних, високодуховних і креативних фахівців.

2. Постійна спрямованість на наукові дослідження.

3. Інтеграція навчального і науково-дослідного процесу.

4. Впровадження повного циклу безперервного навчання (бакалавр – магістр - магістр МВА, кандидат наук (рівнозначно PhD).

5. Розвиток міжнародного співробітництва з університетами, отримання студентами подвійних дипломів.


Університет Індіанополісу в Афінах

Університет Індіанополісу - приватний вищий навчальний заклад, який забезпечує освітню підготовку в гуманітарних та інженерних напрямах, в докторантурі за програмою Ph.D, має партнерські стосунки в різних країнах світу.

Задача Університету Індіанополіса - готувати його випускників для ефективної, відповідальної, кваліфікаційної діяльності на позиціях лідерів в сучасному суспільстві. Університет дає знання та розвиває здібності студентів, їх творчі таланти, культивує раціональність і толерантність їх думок і вчинків, сприяє інтелектуальній діяльності в процесі відкриття і синтез знання.

Університет Індіанополісу засновано в 1902 р., він розміщений в місті Індіанополіс, штату Індіана (США). Університет пропонує бакалаврські та магістерські програми як в головному підрозділі в США, так і у своєму відділенні в м. Афінах, Греція, де має повністю обладнане університетське містечко. В університеті в Афінах проводиться підготовка фахівців за 35 спеціальностями. Серед них 10 програм, за якими можуть навчатися українські студенти: з електронних видань (комунікацій), фінансових дисциплін, менеджменту, маркетингу, економіки, соціології, бізнес-адміністрування, комп’ютерних наук, інформаційних технологій тощо.

З детальною інформацією про Університет Індіанаполіса в Афінах можна познайомитись на сайті університету за адресою http://www.uindy.gr.


    Напрями реалізації програми «Подвійний диплом»

1. Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», отримання дипломів двох університетів:

НТУУ «КПІ» та університету Індіанополіса.

1.1.  Перелік бакалаврських програм:

Інформаційні технології:

Computer Science,

Information Systems,

Software Engineering,

System Analysis

Економіка та менеджмент:

  Corporate and Public Accounting,

  Economics,

  Business Administration,

  Finance,

  Management (Concentration in Human Resources Management).


1.2. Зміст підготовки бакалаврів в університеті Індіанополіса м. Афіни.

Термін навчання: 1-1,5 роки

Обсяг навчання: 30-45 кредитів

Місце навчання: м. Київ, Україна – м. Афіни, Греція – м. Індіанополіс, штат Індіана, США.


Умови взаємозаліку дисциплін: відповідно до навчальної програми, що значно скорочує термін навчання в університеті.

Обираючи відповідний напрям підготовки, студент отримує персонального консультанта в університеті Індіанаполіса, який допомагає йому сформувати власний індивідуальний навчальний план обсягом 30-45 кредитів.


Оплата за навчання. Студенти НТУУ «КПІ» отримують унікальну можливість навчатися за мінімальною вартістю та отримати диплом престижного університету США.

Вартість навчання зменшується за рахунок впливу наступних чинників:

- скорочення терміну навчання;

- навчання в Європі (≈ 250€/кредит), тоді як в США (≈ 700-800$/кредит);

- кількості обраних кредитів.

Вартість навчання складає 13 тис. євро, перший внесок -  6 тис. євро.

Програма навчання за різними напрямами включає перелік дисциплін, що додається.


1.3. Вимоги до кандидатів

 1.  Завершити навчальну програму мінімум 133 семестрових кредити.
 2. В Університеті Афін Indianapolis виконати програму останнього семестру в 30 кредитів, не враховуючи екзаменаційні кредити або кредити самостійної роботи,
 3. Отримати середній бал 1.7 або вище з нормативних дисциплін навчального плану.
 4. Отримати комутативний середній бал не менший за 2.0
 5. Відпрацювати як мінімум одну третину годин нормативних дисциплін, що вимагає навчальна програма, в Університеті Афін Indianapolis
 6. Відпрацювати як мінімум одну третину годин усіх дисциплін навчальної програми в Університеті Афін Indianapolis
 7. Загальні освітні дисципліни:

 Історична свідомість

Природничі науки

2 дисципліни з мистецтва, музики або театру

Глобальне розуміння

Числова грамотність

Соціальний запит

Іудейські християнські традиції

Комп'ютерна грамотність

Кинезіологія


 1. Виконати всі вимоги, включаючи необхідний рівень підготовки, для певної навчальної програми, що відповідає офіційному головному навчальному плану.
 2. Студенти   повинні вибрати в Університеті Афін Indianapolis як мінімум:

три дисципліни відповідно до американських вимог:

 HIST-480 – спеціальні теми з історії, включаючи історію США 3 кредити;

 PSCI-480 – спеціальні питання політичних наук, включаючи американську політичну думку 3 кредити;

 SOC430 – тематичний семінар з соціології, включаючи американське суспільство та культуру 3 кредити.

ENGL-100 3 кредити. Англійська мова як друга мова. Не перезараховуються Університетом Індіанополіса кредити, що їх отримали студенти молодших курсів в NTUU „КПІ”. Студенти, які спілкуються англійською мовою, як другою мовою, повинні зареєструватися на основний письмовий курс, додатковий до ENGL-101

ENGL-101 Англійська література 3 кредити  і ENGL-102 Західна світова література -3cr.

INTD-101 Новий студентський досвід 1 кредит.

INTD-202 Педагогічна майстерність (Сеанс лекційної роботи) l кредит.

IREL-480-9/PSCI-480-28/SOC-430-26/COMM-341-25 Суспільно-політичний Форум послів 3 кредити.

COMM-100 Ораторське мистецтво 2 кредити.

COMM-200 Ділова та професійна комунікація 3 кредити.

PHIL-201 Етика 3 кредити.

Рекомендація студентів до навчання в Університеті Індіанаполіса здійснюється за результатами проведення спеціального фахового відбору комісією НТУУ «КПІ»-МУФ.

1.4. Державна атестація

В НТУУ «КПІ» по завершенні бакалаврських програм державна атестація передбачає складання Комплексного державного екзамену з фаху або захист дипломної роботи бакалавра.

В Університеті Індіанаполіса (м. Афіни) державна атестація здійснюється за рахунок  успішного складання екзаменів по кожному з обраних кредитів, а також випускного екзамену.

Навчання за напрямами Computer Science and Information Systems в Університеті Індіанаполісу (м. Афіни) здійснюється в College of Arts & Sciences, Mathematics and Computer Science Department. Державна атестація передбачає складання іспитів з кожної дисципліни та виконання курсової роботи.


2. Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», отримання дипломів двох університетів:

НТУУ «КПІ»- університет Індіанополісу.

2.1.  Перелік магістерських програм

 • Finance
 • Marketing
 • Technology Management
 • Organizational Leadership
 • Global Supply Chain Management
 • International Relations
 • Business Administration
 • Media and Communication
 • Computer Science
 • Nursing and Health Systems Administration


2.2. Зміст підготовки магістрів в університеті Індіанополіса м. Афіни

Термін навчання: 1-1,5 роки

Обсяг навчання: 45 кредитів

Місце навчання: м. Афіни, Греція, м. Індіанополіс, штат Індіана, США

Програма навчання: перелік дисциплін представлений на сайті університету Індіанаполіса.

Умови взаємозаліку дисциплін: відповідно до навчальної програми, що значно скорочує термін навчання в університеті.


2.3. Вимоги до кандидатів

Високий рівень володіння англійською мовою.


2.4. Державна атестація

Захист магістерської дипломної роботи в НТУУ «КПІ» за всіма програмами.

Складання екзаменів та виконання проектів в Університеті Індіанаполіса.


3. Навчання за програмою Master of Business Administration з отриманням диплому Master in Business Administration в університеті Індіанополіса м. Афіни

3.1. Зміст підготовки магістрів MBA

Термін навчання: 4 місяці.

Обсяг кредитів – мінімум 15.

Місце навчання: м. Афіни, Греція (4 місяці)


3.2. Вимоги до кандидатів

  Applications accepted year-round; fall, spring, summer term enrollment periods.

 •  Baccalaureate degree from an accredited institution
 • Graduate Management Aptitude Test (GMAT) test scores
 • Two letters of recommendation
 • Official transcripts from postsecondary institutions attended
 • An application fee
 • Current résumé
 • Additional Requirements for International Student Admission
 • A TOEFL score of 550 on the written exam or 213 on the computerized version
 • Four years of post-secondary education


Для топ-менеджерів компаній та керівників успішного бізнесу надається можливість навчання за програмою Executive MBA.

Admission Deadline: July. Fall admissions only

 • Admission Requirements
 • Significant managerial experience
 • Baccalaureate degree from an accredited institution
 • Two letters of recommendation
 • Official transcripts from postsecondary institutions attended
 • Application fee
 • Graduate Management Aptitude Test (GMAT) test scores may be required
 • An interview may be required
 • Current résumé
 •  Additional Requirements for International Student Admission
 • A TOEFL score of 550 on the written exam or 213 on the computerized version is required
 • Four years of postsecondary education


4. Англійська мова

З метою підготовки до навчання в Університеті Індіанаполіса або покращення рівня знань англійської мови студентам та випускникам НТУУ «КПІ» надається можливість відвідання інтенсивних курсів англійської мови.

Термін навчання: 3 місяці

Період навчання: серпень

Місце навчання: м. Афіни, Греція


При бажанні приєднатися до однієї з навчальних програм студенти НТУУ «КПІ» заповнюють наведену нижче форму, яку передають деканові свого факультету (директорові інституту) для подальшої спільної роботи:

Mini application form

 

№№

Name


1.

Undergraduate/graduate


2.

Year of study


3.

Faculty


4.

Major


5.

Interest of study