Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Студентам Магістратура Підготовка магістрів та кандидатів наук за напрямком "Сталий розвиток та державне управління"
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions

Підготовка магістрів та кандидатів наук за напрямком "Сталий розвиток та державне управління"

Структура об’єднаної навчальної програми поетапної підготовки магістрів і кандидатів наук (докторів філософії) «сталий розвиток та державне управління», реалізована як спеціалізації у складі магістерських спеціальностей

8.080203

«системний аналіз і управління»

 

8.080204

«соціальна інформатика»

 

8.080404

«інтелектуальні системи прийняння рішень»

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.080203

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ

спеціалізація

Системні дослідження сталого розвитку і державного управління

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.080204

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

спеціалізація

Інформаційні системи сталого розвитку і державного управління

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.080404

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

спеціалізація

Комп’ютерні технології сталого розвитку і державного управління

 

 

 

 

Освітня кваліфікація

Магістр наук/Кандидат наук

Master of Science (MS) / Philosophy doctor (Ph. D)

 

Адреса

37, Проспект Перемоги, 03056, Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ», Київ, Україна

 

Телефон

+38(044) 236-39-87; +38(044)406-85-47

 

E-mail

ipsa@ntu-kpi.kiev.ua,  shubenkova@ceeisd.org.ua

 

Website

http://ceeisd.org.ua

 

Керівник підрозділу

 

Професор Михайло Згуровський

Директор освітньої програми

 

Професор Віктор Романенко

Координатор програми

 

Ірина Шубенкова

Менеджер програми

Антоніна Щеннікова

 

 

ПРЕДМЕТ ПРОГРАМИ

Головною метою об’єднаної навчальної програми магістр/кандидат наук (доктор філософії) у галузі сталого розвитку та державного управління є підготовка фахівців, спроможних приймати науково обґрунтовані та практичні виважені рішення на державному та регіональному рівнях, на рівні управління компаніями та підприємствами у напрямку сталого розвитку з урахуванням глобальних світових процесів.

Програма забезпечує отримання теоретичних знань та практичних навичок, засвоєння сучасних методологій, які стануть у нагоді  для менеджерів вищого рівня та системних аналітиків.

Для магістрантів вищезазначених спеціальностей, які мають за мету отримати більш високий кваліфікаційний і науковий рівень (кандидат наук/ доктор філософії),  у рамках магістерської програми передбачені необхідні блоки (курси, дослідження), що сприяють поглибленій підготовці за обраними напрямками досліджень.   

Після обов’язкового захисту дисертації магістра за спеціальностями 8.080203 «Системний аналіз і управління», 8.080204 «Соціальна інформатика», 8.080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень» студенти, що успішно пройшли підготовку за магістерською програмою і мають на меті продовжити навчання на наступному освітньому етапі (підготовка кандидатської дисертації), після складання вступних іспитів зараховуються до аспірантури (на програму доктора філософії).

Підготовка і захист кандидатської дисертації (дисертації доктора філософії) можливі за однією з двох наукових спеціальностей:

 

01.05.04

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ

 

(для магістрів, зацікавлених у підсиленій підготовці і дослідженнях у галузі системної аналітики та спеціальних розділів математики в контексті сталого розвитку)

05.13.06

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

(для магістрів, орієнтованих на створення інформаційних систем і технологій, спрямованих на моделювання, стратегічне управління, енергетичну безпеку і мінімізацію глобальних ризиків у контексті сталого розвитку)

 

Навчальна програма складається з нормативної та варіативної частин(спеціалізація).

До 12 кредитів навчальних курсів варіативної частини належать:

— Геополітика та закони сталого розвитку

— Стратегічне управління в умовах сталого розвитку

— Національні стратегії сталого розвитку різних країн світу

— Глобальні ризики для сталого розвитку

— Системні дослідження в стратегічному аналізі

— Моделювання сталого розвитку

— Елементи теорії катастроф

— Енергетична безпека

— Соціо-екологічна економіка як чинник сталого розвитку

— Технологія та сталий розвиток

— Геоінформаційні системи


Закінчивши підготовку за спеціалізаціями сталого розвитку та державного управління, магістр має продемонструвати

• здатність використовувати набуті знання та кваліфікаційні уміння в широкому діапазоні ситуацій: як для аналізу проблем, так і для прийняття ефективних управлінських рішень

• здатність застосовувати математичні методи при проведенні системних досліджень та створенні інформаційних технологій для забезпечення сталого розвитку на практиці

• здатність відбирати, проектувати та використовувати відомі інструменти, концепції як частини стратегічного підходу до сталого розвитку

• розвинену здатність до лідерства, здатність інформувати суспільство та  формувати його громадську думку щодо необхідності сталого розвитку суспільства за рахунок ефективних організаційних підходів з використанням змістовних презентацій, сучасного оснащення та тренерських (інструкторських) навичок.

Знання та навички магістра після закінчення пропонованої програми, дозволять йому обіймати такі посади :

1. Науковий співробітник з системного аналізу механізмів взаємодії технологічних, екологічних і економічних факторів для забезпечення сталого розвитку суспільства

2. Системний аналітик з проблем сталого розвитку в органах управління містом, регіоном, областю, країною

3. Консультант та експерт в галузі сталого розвитку в адміністраціях різних рівнів

4. Експерт з питань сталого розвитку в сфері зовнішньоекономічних зв’язків

5. Менеджер інформаційних систем з питань сталого розвитку в адміністраціях різних рівнів

Студенти, які навчаються за вказаними спеціалізаціями, мають можливість

вибору напрямку наукової роботи для кандидатської дисертації

забезпечення науковим керівництвом з складу професорів Інституту прикладного системного аналізу

включення до наукового резерву для вступу до аспірантури і складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови на протязі навчання.

Приклади тем наукових робіт з наукової спеціальності 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

1. Системний аналіз банківської діяльності за умов кризи та вихід на сталий стан суспільства

2. Розробка сценаріїв розвитку України на основі методів морфологічного і SWOT-аналізу

3. Застосування методів системного аналізу до визначення соціальних змін та явищ на основі показників сталого розвитку