Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Електронна збірка "Системні науки та кібернетика" Правила оформлення статей
Document Actions

Правила оформлення статей

Правила оформлення статей для електронної збірки "Системні науки та кібернетика"


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

для студентського електронного збірника


«СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА»Загальні вимоги

Стаття з анотаціями та відомостями про авторів подається у двох варіантах:

 • роздрукована у двох примірниках на папері формату А4, підписана до публікації автором, науковим керівником та головним редактором збірника (Романенко В.Д.);
 • у електронному вигляді.

Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.

Текст статті

На початку статті вказується індекс УДК, назва статті, ініціали та прізвище автора (авторів).
Текст статті набирається у редакторі Microsoft Word 98 (або пізнішої версії) шрифтом Times New Roman із вирівнюванням по ширині через 1,5 інтервали, розмір шрифту 12 пт., поля зліва та справа по 3,0 см; знизу і зверху по 2,5 см.

Список літератури подається у порядку посилання після тексту.

У статті мають застосовуватись одиниці Міжнародної системи (СІ).

Структура статті

Формули, таблиці, ілюстрації

Набір формул здійснюється у редакторі формул «Equations 3.0».
Розмір формул наведено нижче.
Символи у формулах (крім особливих випадків) набираються курсивом. Допускаються прямі символи, але їх треба розмітити або включити до списку спеціальних символів.
Нумерувати тільки ті формули (внесені на середину рядків), на які є посилання у тексті.
Таблиці мають бути виконані в Exel або Word без заливання.
Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією.ї
Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.
Ілюстрації, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.
Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.
Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми подаються в форматі WMF або TIFF.
Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.


До рукопису статті додаються:

 • відомості про кожного автора надаються трьома мовами (нижче наведено приклад): країна, місто, місце роботи або навчання, службова посада, вчений ступінь та звання, контактні телефони, адреса та e-mail;
 • анотації трьома мовами: українською, англійською та російською; анотації повинні містити таку інформацію:
  • вступна фраза стосовно актуальності дослідження;
  • мета роботи;
  • методи, використані у дослідженні;
  • отримані результати;
  • заключна фраза стосовно перспектив подальших досліджень за темою

Матеріали подаються в електронному та роздрукованому вигляді

За адресою: ННК «ІПСА», Україна, 03056, м. Київ-56, 307-35

Конт. тел: (044) 406-83-59

Attachments