Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Електронна збірка "Системні науки та кібернетика" Системні науки та кібернетика - №2, 2011
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions

Системні науки та кібернетика - №2, 2011

Вверх на рівень
Системні науки та кібернетика - №1, 2011
Науковий електронний збірник НТУУ «КПІ» №2 • 2011 Виходить з вересня 2010 року
Реферати
Реферати електронного збірника "Системні науки та кібернетика" - №2, 2011
Донскіх М.В. Аналіз методів пошуку у напівструктурованих даних
 
Орлов О.А. Декомпозиційний алгоритм кластерізації нечітких реляційних даних як інструмент інформаційного забезпечення прийняття рішень
 
Ткаченко В.В. Автоматизація наукових досліджень у сфері аналізу соціальних мереж
 
Біскулова А.С. Застосування когнітивного моделювання до оцінювання екології прибережної території Автономної Республіки Крим
 
Нікуліна А.О. Математичний опис когнітивної карти без зовнішніх збурень та її чисельна стійкість
 
Станкевич О.А. Інформаційна система підтримки прийняття рішень для управління стоматологічною клінікою
 
Братусь О.В. Прогнозування курсів валют із використанням авторегресійних моделей та врахуванням додаткових факторів
 
Гнатенко П.О. Прогнозування курсу акцій компанії на основі даних по опціонам з використанням нечіткої нейронної мережі
 
Дорош Л.О., Каширкін А.А. Дослідження залежності якісних властивостей компаній з дохідністю їх акцій
 
Кирилюк Б.І., Гомольський Є.В. Реалізація алгоритму передбачення землетрусів М8 та порівняння його продуктивності й роботи з аналогічними дослідженнями
 
Тимченко А.С. Універсальний метод аналізу взаємозалежностей для оцінки ризику активів
 
Голоднов К.О. Побудова інтеграла для класу функцій, які приймають значення у функціональних алгебрах
 
Зиков В.В. Узагальнена теорема Сильвестра для невід’ємних квадратичних форм у векторному просторі. Властивості невід’ємних квадратичних форм