Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Публікації Статті-2010
Document Actions

Статті-2010

1. Бідюк П.І., Павлов В.В., Коршевнюк Л.О. Адаптивне прогнозування процесів довільної природи на основі принципів системного аналізу, // Кибернетика и вычислительна техника // 2010, Вип. 159, с. 30-44.
2. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків // Наукові вісті НТУУ „КПІ”, 2010, № 1, с. 42-53.
3. Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Система для оцінювання і прогнозування стану підприємства на основі мереж Байєса // Вісник Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2010, с. 60-74.
4. Бідюк П.І., Торовець Т.А. Оцінювання часової структури станів позичальника кредитів // Вісник Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2010, с. 26-35.
5. Бідюк П.І., Терентьєв О.М., Коновалюк М.М. Байєсівські мережі в технологіях інтелектуального аналізу даних // Вісник Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2010, с. 6-16.
6. Бідюк П.І., Баклан Я.І. Застосування динамічниж байєсівських мереж до розпізнавання користувачів // Проблеми інформаційних технологій, 2010, с. 20-32.
7. Дідковська  М.В. Бухтіяров Ю.В., Горобченко Д.О.. Система автоматичного створення тестів на базі UML-діаграм варіантів використання // Электроника и связь, №1 —  Киев, 2010, с.66-69.
8. Дидковская М.В., Гоголев А.Ю. Сравнительный анализ алгоритмов кластеризации  // Электроника и связь, тематческий выпуск «Электроника и нанотехнологии»  №4 —  Киев, 2010, с. 207-211.
9.  Дидковская М.В., Нарыжный В.В. Особенности построения мультимедийной системы управления базами данных стаття Электроника и связь, тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии»  №3 —  Київ, 2010, с.199-202. 
10. Недашковская Н.И. Метод анализа иерархий в методологии сценарного анализа решения задач предвидения // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. - №4. – С.35 – 42.
11. Недашковская Н.И. Многокритериальное принятие решений с использованием максиминного синтеза в методе анализа иерархий // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2010. - №3. – С.7 – 16.
12. Романенко В.Д. Синтез функций прогнозирования динамических процессов для моделей в пространстве состояний на основе диофантовых уравнений / В.Д. Романенко, А.А.Реутов // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2010. - № 1. - С. 110 – 122
13. Романенко В.Д. Минимизация дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией для моделей в пространстве состояний с запаздыванием / В.Д.Романенко, А.А.Реутов // Проблемы управления и информатики. - 2010. - № 5
14. Добрушкін Г. О.  Основні підходи до розпізнавання мовленнєвої інформації (Частина 1)/ Г. О. Добрушкін, В. Я. Данилов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №2, – ст. 61-74.
15. Подладчиков В.Н., Повышение эффективности оценивания параметров распределения в уловиях ограниченной экпериментальной информации. //Системні дослідження та інформаційнітехнологіі№4 2010 с. 20-31         
16. Подладчиков В.Н., Методы автоматического детектирования крупномасштабных событий на Солнце на основе кластерного анализа //Нові технологіі-№2(28)  
17. Подладчиков В.Н. Применение метода разностного группирования для детектирования крупномасштабніх событий на Солнце// Наука і молодь-2010№8,2010 с. 24-38         
18. Подладчиков В.Н. Исследования авторегрессионных моделей со случайными коэффициентами // Нові технології №3,2010 с. 47-58  
19. Ю.П. Зайченко. Оцінка кредитних банківських ризиків із використанням нечіткої логіки.//Системні дослідження та інформаційні технології.-2010 .-№2-с. 37-54.
20. Подладчиков В.Н., Анализ эффективности адаптивного фильтра Калмана на основе тестовых рядов Брауна Нові технології №4(26)-2010  
21. Зайченко Ю.П., Плаксин В.К. Прогнозирование финансовых временных рядов с использованием нейронных сетей. //-Вісник Черкаського державного технологічного університету.- №1, 2010 .
22. Романенко В. Д., Мілявський Ю. Л.. Дослідження стійкості одновимірних та багатовимірних систем з різнотемповою дискретизацією – пройшла рецензію в журналі «Наукові вісті НТУУ «КПІ»;
23. Романенко В. Д., Мілявський Ю. Л. Координуюче керування багатовимірним об’єктом з різнотемповою дискретизацією у стохастичному середовищі – для журналу «Системні дослідження та інформаційні технології», прийнято в роботу;
24.   Алексеенко А.А., Подладчиков В.Н. Исследование авторегрессивных моделей со случайными коэффициентами// Нові технологіЇ№3 2010  , с. 52-57.
25.    Фабичева Е.В., Киян В.Н, Подладчиков В.Н. Применение метода Разностного группирования для детектирования крупномасштабных событий на Солнце // Наука і молодь-2010   №3, с.46-52.