Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Публікації Повнотекстові публікації кафедри - Частина 3
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions

Повнотекстові публікації кафедри - Частина 3

Вверх на рівень
Краєвий А.С., Тимошенко Ю.О. Алгоритм комбінаторної оптимізації структури логічних зв’язків децентралізованої системи
Запропоновано формальну математичну модель задачі оптимізації структури логічних зв’язків децентралізованої системи. Показано, що оптимізація дозволяє отримати структури, які будуть ефективними з точку зору витрат на реалізацію логічних операцій у заданому мережевому середовищі. Розглянуті типові обмеження, які дозволяють гарантувати можливість масштабування та забезпечення високих показників стабільності роботи системи при нерівномірному завантаженні. Проведено оцінку складності задачі і запропоновано генетичний алгоритм знаходження наближеного розв’язку.
Мартиш В.Є., Мова В.І., Стрюченко В.А., Тимошенко Ю.О. Освітньо-інформаційний простір як складова інформаційної структури суспільства
 
Гранадзер А.Б., Мартиш В.Є., Савастьянов В.В., Тимошенко Ю.О. Концепція побудови національної інформаційної мережі на основі технології IP
 
Тимошенко Ю.О. Освіта у сфері IT: виклик часу та адаптація програм підготовки спеціалістів напрямку «Computer Science»
 
Тимошенко Ю.О. Освіта У XXI столітті: використання технологій у навчанні і управління навчальним процесом
 
Тимошенко Ю.О. Освіта в XXI столітті: використання інформаційно-телекомунікаційних технологій для підвищення ефективності викладання і навчання
 
Тимошенко Ю.О., Краєвий А.С. Огляд та класифікація механізмів побудови розподілених обчислювальних та інформаційних систем
 
Тимошенко Ю.О. Створення єдиного освітньо-інформаційного простору – шлях до ліквідації „цифрової нерівності” в освіті та підвищенні її якості
 
Данілов В.Я., Яремчук О.Я. Сучасний підхід до моделювання в’їзних потоків у туризмі
В даній роботі на основі системного підходу розроблена структурна схема проведення загального аналізу туристської сфери. Запропонована схема дослідження часових рядів основних туристичних показників на основі сучасного статистичного підходу. На прикладі динамічного ряду завантаженості трьохзіркового готелю одержані конкурентні моделі та зроблені прогнози на основі яких оцінена складність вивчення показника завантаженості в готельному господарстві України.
Яремчук О.Я., Данілов В.Я. Системне планування розвитку туристичної галузі Тернопільської області
В даній роботі, використовуючи особливості прямого та оберненого процесів системного планування, пропонується сценарій майбутнього розвитку туристичної сфери, на прикладі Тернопільської області. Використовується комбінований процес планування для розгляду взаємодії між різними акторами, які впливають на майбутнє туристичної сфери області. Розглядаються цілі кожного актора, можливі майбутні сценарії, проблеми, пов’язані з досягненням бажаних сценаріїв.
Данілов В.Я., Яремчук О. Я. Проект побудови інформаційно-аналітичної СППР для системного аналізу підтримки і прийняття рішень на регіональному рівні в туризмі
В даній роботі пропонується створення системи підтримки і прийняття рішень регіонального рівня для вирішення задач аналізу функціонування, прогнозу та визначення бажаного стану розвитку туристичної сфери, на прикладі Тернопільської області.
Данілов В.Я., Зінченко А.Ю., Яремчук О.Я. Виявлення хаосу в задачах дослідження динаміки організації
 
Недашківська Н.І. Розробка системи прийняття рішень для багатокритеріальної оцінки в умовах невизначеності.
 
Недашківська Н.І. Розробка модифікованого методу аналізу ієрархій з урахуванням багатофакторних ризиків
 
Недашківська Н.І. Нелінійний синтез у методі аналізу ієрархій
 
Недашківська Н.І. Мережевий метод розв'язання багатокритеріальних задач з використанням нечітких експертних оцінок
В роботі розроблена модифікація методу аналізу мереж, яка дозволяє знаходити нечіткі ваги на базі нечітких оцінок експерта відносно елементів мережевої структури факторів і альтернатив рішень, включає оцінювання узгодженості нечіткої експертної інформації і дослідження стійкості ваг елементів мережі до збурень в експертних оцінках.
Недашківська Н.І. Адаптивне стратегічне планування розвитку підприємства з використанням нечіткого методу аналізу ієрархій
 
Недашківська Н.І., Креп Л.О. Оцінювання реверсів рангів в нечіткому методі аналізу ієрархій при зміні параметрів функцій приналежності
 
Недашківська Н.І. Багатокритеріальне прийняття рішень з використанням максимінного синтезу в методі аналізу ієрархій