Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Публікації Повнотекстові публікації кафедри
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions

Повнотекстові публікації кафедри

Вверх на рівень

Публікації працівників кафедри ММСА

Богданський Ю.В. Експоненціальні косинус-функції

Досліджено операторозначні функції в банаховому просторі, що задаються функціональним рівнянням і узагальнюючі (C0)-групи і косинус-функції. Отримано відповідне диференціальне рівняння другого порядку.

Читати далі...

Богданський Ю.В. Бездивергентний варіант формули Гаусса–Остроградського на нескінченновимірних многовидах

Запропоновано варіант формули Гаусса-Остроградського на банахових многовидах з рівномірним атласом.

Читати далі...

Богданський Ю.В. Принцип максимуму для рівняння теплопровідності в нескінченновимірному гільбертовому просторі

Для рівняння теплопровідності на гільбертовому просторі доведена єдиність розв'язку задачі Коші в класі обмежених гладких функцій.

Читати далі...

Спекторський І.Я. Застосування мереж Петрі для аналізу КВ-граматик

Пропонується схема застосування мереж Петрі для дослідження деяких властивостей КВ-граматик. Метод дозволяє, зокрема, досліджувати задану КВ-граматику на порожність та скінченність породжуваної мови, використовуючи дерево покриття відповідної мережі Петрі. Крім того, запропонований метод дозволяє сформулювати необхідні умови породження заданого слова КВ-граматикою у термінах матричного аналізу відповідної мережі.

Читати далі...

Спекторський І.Я. Дискретна математика. Частина 1-2

Алгебра висловлювань, теорія множин, теорія відношень, елементи комбінаторики, теорія графів, елементи теорії груп та кілець

Читати далі...

Спекторський І.Я. Дискретна математика. Частина 3

Частково впорядковані множини, решітки, булеві алгебри

Читати далі...

A. Kalyuzhnyi, G. B. Podkolzin, and Yu. A. Chapovsky. Harmonic Analysis on a Locally Compact Hypergroup

We propose a new axiomatics for a locally compact hypergroup. On the one hand, the new object generalizes a DJS-hypergroup and, on the other hand, it allows to obtain results similar to those for a unimodular hypecomplex system with continuous basis. We construct a harmonic analysis and, for a commutative locally compact hypergroup, give an analogue of the Pontryagin duality theorem.

Читати далі...

Калюжний А.А., Подколзін Г.Б., Чаповський А.А. Побудова коциклів для подвійного схрещеного добутку груп Лі

Для пари узгоджених груп Лі отримана формула для знаходження коциклів, що використовуються для побудови прикладів локально компактних квантових груп

Читати далі...

Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Проектування комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень:Навчальний посібник

У навчальному посібнику представлена методика проектування інформаційних систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на сучасних принципах системного аналізу.

Читати далі...

Зайченко О.Ю., Мохаммадреза Моссаварі Оптимізація комп'ютерних мереж з технологією MPLS за показниками живучості

У статті розглянуто задачу оптимізації мережі MPLS за показниками живучості. Запропоновано алгоритм оптимізації мережі MPLS з обмеженнями на показники живучості.

Читати далі...

Зайченко О.Ю. Kомплекс моделей і алгоритмів оптимізації характеристик мереж з технологією MPLS

У статті представлено розвиток і узагальнення моделей і алгоритмів аналізу та оптимізації характеристик мереж АТМ на мережі з технологією MPLS.

Читати далі...

Зайченко Ю.П., Зайченко О.Ю., Ашраф Абдель-Карим Хілал Абу-Аїн Оптимізація структури мережі з технологією MPLS з розміщенням маршрутизаторів LRS

У роботі наводиться детальний опис алгоритму синтезу мережі MPLS з розміщенням маршрутизаторів і результати експериментальних досліджень.

Читати далі...

N. D. Pankratova. System Strategy For Guaranteed Safety Of Complex Engineering Systems

A system strategy of guaranteed safe operation of complex engineering systems is proposed. The strategy is based on timely and reliable detection, estimation, and forecast of risk factors and, on this basis, on timely elimination of the causes of abnormal situations before failures and other undesirable consequences occur.

Читати далі...

N. D. Pankratova. Application Of Technology Foresight Strategy In Innovation Activity

The methodological tool of the technology foresight strategy in innovation activity which is based on the new expert estimation principles and software for processing the results of the foresight under the real conditions are proposed. Obviously, this strategy should determine the main development directions of strategically important industries, the prospects of competitiveness products, the sensible use of natural, human, industrial, and scientific resources, and the technological potential of the country, and the strategy should consider the needs of the world market of high technologies and hi-tech products take into account the processes of sustainable development.The real projects were realised on the basis of proposed methodological instrument and created software.

Читати далі...

N. D. Pankratova. System Approach To Estimation Of Guaranteed Safe Operation Of Complex Engineering Systems

A system approach to estimation of guaranteed safe operation of complex engineering systems is proposed. The approach is based on timely and reliable detection, estimation, and forecast of risk factors and, on this basis, on timely elimination of the causes of abnormal situations before failures and other undesirable consequences occur. The principles that underlie the strategy of the guaranteed safety of CES operation provide a flexible approach to timely detection, recognition, forecast, and system diagnostic of risk factors and situations, to formulation and implementation of a rational decision in a practicable time within an unremovable time constraint.

Читати далі...